• Projekcia konštrukcií a rekonštrukcií stavieb

    Vizualizácia modelov navrhovaných objektov s prihliadnutím na minimálnu prevádzkovú energetickú náročnosť navrhovaného objektu.

  • Projekcia vykurovania

    Návrh vykurovacích systémov s prihliadnutím na prednostné využitie alternatívnych zdrojov energií ako sú solárne systémy, tepelné čerpadla, biomasa.

Vznik spoločnosti
BT Projekt, s.r.o. bola založená 5. aprílla 2005 v Košiciach ako spoločnosť s ručením obmedzeným zaoberajúca sa podnikaním v oblasti stavebníctva.
 
Zameranie firmy
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb a vykurovania. Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva a vykurovacích systémov.

 

Úvod