Projekcia stavieb
Vizualizácia modelov navrhovaných objektov s prihliadnutím na minimálnu prevádzkovú energetickú náročnosť navrhovaného objektu.

Projekcia stavieb

Rozsah činností v oblasti projektovania stavieb
 
Komplexné projektové práce
 

vypracovanie štúdie

vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie

vypracovanie dokumentácie pre stavebné konanie

vypracovanie tendrovej dokumentácie

vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby

projektová dokumentácia skutkového stavu

 
Poradenská činnosť investorom a developerom
 
Prieskumné práce v stavebníctve
 
 
Stavebný manažment
 
Výkon zástupcu investora
 
 
Inžinierska činnosť