Projekcia vykurovania
Návrh vykurovacích systémov s prihliadnutím na prednostné využitie alternatívnych zdrojov energií ako sú solárne systémy, tepelné čerpadla, biomasa.

Projekcia vykurovania

Rozsah činností v oblasti vykurovania
 
Vypracovanie energetických bilancií stavieb pri jednotlivých zdrojov tepla
 
 
Návrh vykurovacieho systému

konvekčné

sálavé

teplovzdušné vykurovacie systémy

 
Návrh zdroja tepla

tepelné čerpadlá

solárne systémy

kotly na biomasu

kotly na zemný plyn

odovzdávacie stanice tepla

 
Poradenská činnosť investorom a developerom
 
 
Stavebný manažment
 
 
Výkon zástupcu investora